Welkom

Margje Tiemstra

Werkwijze

Opstellingen

Workshops

Voice Dialogue

Dramatechnieken

Referenties

Ter inspiratie

Agenda

Contact

Interessante websites

Opstellingen

                 

De methode ‘Systeem- opstellingen’ benadert persoonlijke problematiek vanuit het systeem waartoe je behoort: familie bijvoorbeeld, of de organisatie waar je werkt. Te denken valt aan knelpunten op het gebied van:

-         gezin, familie

-         partnerrelaties

-         vastzitten in patronen ( denken, voelen, willen, doen)

-         overheersende gevoelens

-         werk

-         zingeving

-         gezondheid en ziekte

-         leven en dood

Een familieopstelling kun je zien als een levende stamboom. Op basis van de problematiek kies je - jou tot dan toe onbekende - representanten voor de familieleden die de voornaamste rol spelen in jouw situatie. Die geef je volgens jouw innerlijke beeld hun plek in de ruimte waar je je bevindt.

Stap voor stap begeleid ik alle aanwezigen naar een uitwisseling van gevoelens en gedachten. Het bijzondere is dat de representanten hier hetzelfde voelen en denken als degenen die zij vertegenwoordigen. Zo wordt op een heel directe manier duidelijk wat er onder de oppervlakte speelt; de verborgen krachten van familiebanden en onderhuidse dynamieken worden zichtbaar en voelbaar. Belemmerende krachten veranderen dusdanig dat aan het eind van de sessie alle betrokkenen een wezenlijke stap ervaren naar innerlijke rust.

Het is een eerste aanzet tot verandering, als een zaadje dat geplant is en nu tot volle bloei kan komen.

Bij individuele sessies gebruik ik onder andere poppetjes in plaats van mensen, hetgeen ook zeer effectief is gebleken.

Het Systemisch Opstellingenwerk - ontwikkeld door Bert Hellinger - heeft zich inmiddels bewezen als een krachtige en effectieve methode.

Niet alleen een eigen opstelling maar ook meewerken als representant of toeschouwer is een bijzondere, diepgaande ervaring.

 

FAMILIEOPSTELLINGEN

DEN HAAG

 

Verdiepend individueel werk

Margje Tiemstra