Welkom

Margje Tiemstra

Werkwijze

Opstellingen

Workshops

Voice Dialogue

Dramatechnieken

Referenties

Ter inspiratie

Agenda

Contact

Interessante websites

TER INSPIRATIE

 

You don’t serve the world by belittling yourself

                                                                                                  Nelson Mandela

Om helderder te kunnen zien hoef je vaak alleen maar van perspectief te veranderen

Antoine de Saint-Exupéry

Het ervaren van stuurkracht activeert ons zelfgenezend vermogen

                                                                                               Aaron Antonovski

Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten

                                                                                                          Kahlil Gibran

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren; je hebt het recht hier te zijn

Uit: Desiderata,1692

 

FAMILIEOPSTELLINGEN

DEN HAAG

 

Verdiepend individueel werk

Margje Tiemstra